Toelatingsbeleid

Ieder kind in de basisschoolleeftijd (ongeacht afkomst, religie of niveau) is op onze school van harte welkom. Als de kinderen 4 jaar zijn, komen ze in een van de kleutergroepen op onze school. In de maand daarvoor kunnen ze 3 dagdelen proef komen draaien. De momenten worden samen met u overlegd. Kinderen zijn pas verplicht om naar school te gaan als ze 5 jaar zijn, maar wij vinden het heel erg belangrijk dat kinderen al vanaf 4 jaar naar school gaan. 

We merken dat het voor kinderen minder prettig is om binnen 4 weken voordat de zomervakantie begint op school te starten. De reden daarvoor is dat de groepen dan vol zitten en dat er na de zomervakantie weer veel verandert: de kinderen die in groep 2 zitten stromen door naar groep 3 en het kan zijn dat er een andere leerkracht voor de groep komt of dat er meer of minder kleutergroepen zijn na de vakantie. We laten kinderen die in deze periode 4 jaar worden dan ook in principe niet starten. Ouders die toch willen dat hun kind in deze periode start, vragen we om daarover contact op te nemen met de directie.  Op de laatste vrijdag voor de zomervakantie is er een wenmoment waarbij alle kinderen een uur in de groepssamenstelling zitten waarin ze na de vakantie zullen starten. 

Voor leerlingen die tussentijds binnenkomen, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing, geldt de regel dat ze welkom zijn als er plaats is in de desbetreffende groep. De school neemt altijd contact op met de school van herkomst om informatie in te winnen. Meldt men een kind aan, vanwege onvrede op de basisschool van herkomst, dan zal er zorgvuldig bekeken worden wat de reden is. Dit zal in overleg gebeuren met de ouders, de directeur van de andere basisschool en eventueel de leerplichtambtenaar. Cadans Primair heeft hiervoor een toelatingsbeleid beschreven dat u op de website van Cadans Primair kunt vinden: https://www.cadansprimair.nl/cadans-primair/documenten/ 

Wanneer kinderen worden aangemeld die van een andere school komen, nemen we altijd contact op met de school van herkomst om te kunnen bepalen of wij kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van het betreffende kind. Uiteraard wordt ouders om toestemming gevraagd om contact met de school op te nemen.