BSO

Buitenschoolse opvang

Voor de voor- en naschoolse opvang, BSO, kunt u terecht bij kindercentrum “de Kindertuin”. Meer informatie hierover vindt u op www.kindertuin.com