Leerlingenraad

Waarom een leerlingenraad?

Op onze school staan we voor stimuleren van eigenaarschap van kinderen. Waar we kinderen meenemen om mee te denken over de eigen ontwikkeling, zo laten we de kinderen ook meedenken over de ontwikkeling binnen de school. Met de klas als achterban, komen ze met goede adviezen richting de school. Wij ervaren dit als een grote meerwaarde.

Wat houdt het in?

Er zijn onderwerpen die de school belangrijk vindt om de mening van de kinderen daarover te vragen bijvoorbeeld: de speelplaats, de regels op school in het algemeen, de brede school, verkeer, gezonde tussendoortjes, maar er zijn ook onderwerpen die de kinderen zelf belangrijk zullen vinden.De onderwerpen worden besproken in de klas en de meningen komen terug in de leerlingenraad.

Hoe ziet het eruit?

Uit elke groep van 5 t/m 8 worden 2 leerlingen gekozen. De leerlingen worden gekozen door de groep en mogen zich eerst verkiesbaar stellen.In de raad zit een ouder en teamlid als toehoorder en begeleider van de leerlingenraad.