Jeeloschool

De Klim-op is een Jeelo-school!

Een Jeelo-school heeft als doel om alle leerlingen meer te laten leren. Talenten van kinderen worden verder ontwikkeld en de 21 eeuwse vaardigheden staan centraal. Jeelo heeft 12 projecten voor groep 1 t/m 8 ontwikkeld waarin leerlingen uitgedaagd worden.Leerlingen leren niet meer in vakken maar gaan maatschappelijk betrokken aan de slag in projecten waarmee dagelijks gewerkt wordt.Wereldoriëntatie, kunstzinnige vorming, techniek, EHBO, verkeer komen aan bod tijdens deze projecten.Taal/spelling, rekenen, begrijpend lezen en Engels wordt aangeboden middels eigentijdse methoden en staat los van een Jeelo-project.

Projecten

Een Jeelo-school behandelt zes projecten per jaar, alle groepen zijn tegelijk met hetzelfde project bezig, uitgewerkt in een eigen deelproject. Een leerling doorloopt elk project vier keer op zijn eigen niveau binnen zijn basisonderwijsperiode. Samen dekken de projecten de kerndoelen voor ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ af.De projecten beginnen met een gezamenlijke start en eindigen met een gezamenlijke afsluiting. Ze zijn uitgewerkt in 4 leerroutes: groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. De leerroute van een project laat zien hoe het project van begin tot eind verloopt. Leerlingen werken altijd naar een projectresultaat toe, waaraan vooraf eisen zijn gesteld. Maar er zijn verschillende routes mogelijk. Zo kunt u differentiëren naar interesse, niveau en tempo. Het zijn vaardigheden waarvoor de nieuwe generatie staat, de 21st century skills.

3 pijlers

Alle projecten zijn gebaseerd op drie pijlers:

  • Samen leven
  • Samen werken
  • Zelfstandig leren

Samen leven
De eerste pijler is Samen leven. De projecten van Jeelo zorgen voor interactie tussen de school en de omgeving buiten de school. De leeromgeving is dus niet alleen de school zelf, maar ook de samenleving. Dit vergroot de betrokkenheid van de leerling en dat is de voorwaarde voor echt en zinvol leren. Input van maatschappelijke organisaties is daarmee een belangrijke meerwaarde voor Jeelo.

Samen werken
De tweede pijler is Samen werken. Hierbij gaat het erom dat leerlingen samen aan een resultaat werken tijdens een project. Daarvoor heeft de leerling niet alleen de competentie samenwerken nodig, maar ook competenties als zorgen, maken, onderzoeken, presenteren, leren en bewegen. Leerlingen leren afspraken maken, onderhandelen, taken verdelen, luisteren naar ideeën en kennis van anderen en elkaar feedback geven en ontvangen. Dat zijn vaardigheden die hen helpen bij het leven in de 21e eeuw: de 21st century skills.

Zelfstandig leren
De derde pijler van Jeelo is Zelfstandig leren. Hierbij is het individuele leerresultaat van de leerling het uitgangspunt. Het gaat om een continue ontwikkeling, een doorgaande leerlijn. ‘Leren leren’ staat hierbij centraal, waarbij er aandacht is voor verschillen in leerstijlen en differentiatie.

6 uitdagingen

Jeelo heeft in de 12 duurzame projecten 6 maatschappelijke uitdagingen verwerkt. Uitdagingen waarvoor de nieuwe generatie staat, gebaseerd op de duurzaamheidthema’s van de Verenigde Naties.

De uitdagingen voor de leerlingen zijn:

  1. Wees baas over je eigen ontwikkeling.
  2. Zorg goed voor jezelf.
  3. Zorg goed voor anderen.
  4. Zorg goed voor onze planeet.
  5. Gebruik informatie veilig en betrouwbaar.
  6. Werk duurzaam samen.

In de 12 projecten van Jeelo worden leerlingen uitgedaagd om hieraan te werken.

Ontwikkelingslijnen

Elke leerling ontwikkelt zich permanent. Het tempo waarin verschilt per individu. De ene leerling zal dus zich verder kunnen ontwikkelen dan een andere leerling binnen een bepaalde periode. Jeelo spreekt daarom bewust van ontwikkelingslijnen en niet van leerlijnen.

Mijn Jeelo

Elk kind krijgt in inlog voor Mijn Jeelo. U kunt daarin meekijken met wat uw kind leert. En u kunt zien wat uw kind al gedaan heeft en wat zijn leerresultaten zijn.

Talenten van ouders

Als ouder kunt u een bijdrage leveren als maatschappelijke organisatie. U kunt immers door uw beroep of ervaring deskundig zijn op een onderdeel van een project. U werkt bijvoorbeeld in de zorg, gezondheid, dienstverlening, techniek, bouw, detailhandel, industrie, kunst, landbouw, economische sector of bij de overheid. Of u heeft een hobby. Het komt allemaal aan de orde in de projecten. Inhoudelijke bijdragen van ouders zijn daarom zeer welkom. Laat het team van de school weten waarin u deskundig bent.
Voor meer informatie: www.jeelo.nl