Meierij

Passend onderwijs en samenwerkingsverband

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen regionale samenwerkingsverbanden gevormd. In deze samenwerkingsverbanden werken het regulier en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) samen. Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg. Voor de Klim-op is dit  het samenwerkingsverband de Meierij. In een groot, regionaal samenwerkingsverband is het belangrijk dat de professionals in staat zijn kinderen de juiste onderwijsondersteuning te bieden. Om preventief en dichtbij het kind te kunnen werken, is het regionale samenwerkingsverband opgedeeld in een aantal eenheden. Dit worden de ondersteuningseenheden genoemd. Wij horen bij de ondersteuningseenheid Zuid. Samen maken we afspraken over onder andere de begeleiding en ondersteuning van de kinderen. 

De samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor extra ondersteuning. Dit wordt verdeeld op basis van de afspraken die in het samenwerkingsverband zijn gemaakt over de scholen. Zo is meer maatwerk mogelijk en het geld zo veel mogelijk worden gebruikt voor ondersteuning op de reguliere school en in de klas. Uit de middelen betaalt het samenwerkingsverband ook het voortgezet speciaal onderwijs ((v)so) voor het aantal leerlingen dat vanuit samenwerkingsverband daar is ingeschreven.