Samenwerken

Onze school werkt samen met externe hulpverlenende instanties zoals Jeugdgezondheidszorg van de GGD Hart van Brabant, Centrum Jeugd en Gezin, Schoolmaatschappelijk werk, Veilig Thuis en de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het onderwijs. Contactgegevens van deze instanties kunt u vinden in de schoolgids  die u kunt vinden op de pagina documenten.

We werken ook samen met de kinderopvang: de Kindertuin in gebouw de Sprankel en kinderdagverblijf Tante Pollewop