KiVa

Samen maken we er een fijne school van!

Een positief school- en groepsklimaat is op de Klim-op een belangrijke pijler binnen ons onderwijs. Een kind dat met plezier naar school gaat heeft alle ruimte om zich optimaal te ontwikkelen.

"KiVa" is de werkwijze en manier van leven die focust op dat wat we wel graag willen. Zo zorgen we samen voor een fijn werk- en leefklimaat en zorgen we dat dit zo blijft. Kinderen nemen deze bagage mee de wereld in.

Naast het gebruik van de methode KiVa komen wij elke maand  bij elkaar met de Kleurkrachtgroepen, omdat wij daar positieve ervaringen mee hebben. Deze groepen bestaan uit leerlingen van groep 1 t/m 8. Het doel van de kleurkrachtgroepen is bevorderen van samenwerken en verbondenheid. Wij vinden het van belang dat kinderen elkaar leren kennen en zich verbonden voelen met elkaar, ongeacht in welke groep ze zitten. Tijdens het werken in kleurkrachtgroepen worden talenten en creativiteit van de kinderen gestimuleerd middels workshops.

 

De 10 thema's van KiVa

Kleurkrachtgroepen