Verkeersveilige school

Basisschool de Klim-op is sinds 2003 in het bezit van het Brabants Verkeersveiligheidslabel. Om dit certificaat te behouden moeten we aan een zestal criteria voldoen:

  • Verkeersveiligheid moet een duidelijk herkenbare plaats hebben in het schoolbeleid;
  • Leerlingen krijgen middels een actuele methode in alle leerjaren structureel verkeerslessen aangeboden;
  • Gedurende het jaar vinden enkele verkeersprojecten plaats;
  • Er is aandacht voor praktische oefeningen;
  • Er is permanente zorg voor een verkeersveilige schoolomgeving en -routes;
  • (verkeers)Ouders/verzorgers worden betrokken bij verkeerseducatie.

 

We dragen daarmee bij aan een stukje veiliger Brabant voor onze kinderen. Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het leven. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen.

Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het Label met het beeldmerk Seef de Zebra toont aan dat onze school zich inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school. De essentie van het BVL is dat scholen punten scoren voor zaken die de verkeersveiligheid van de (leerlingen van de) school bevorderen. Wij kunnen punten scoren op verschillende onderdelen. Onze leerlingen krijgen verkeerslessen en doen verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn/worden de routes naar school zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn (verkeers)ouders of -verzorgers betrokken bij verkeerseducatie. Eens in de drie jaar krijgen we controle en wordt bepaald of we nog steeds aan de gestelde criteria voldoen.

 

Kijk voor meer informatie op www.bvlbrabant.nl.