Ouders

We vinden het belangrijk dat school en ouders samenwerken om te zorgen dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving. We houden de lijntjes graag kort en het is altijd mogelijk om, op initiatief van ouders of school, met elkaar in gesprek te gaan over de ontwikkeling van een kind.

Er zijn twee keer per jaar kind-oudergesprekken, naar aanleiding van het portfolio.

Ouders zijn actief betrokken bij de school en er is een hechte samenwerking met de OR (ouderraad) en de MR (medezeggenschapsraad).