Parro

Via de Parro app communiceert u, in een besloten omgeving, met de leerkracht(en) van uw kind(eren) en ziet ontvangt foto's en berichten van de groep van uw kind(eren) en/of van school. Het inschrijven voor de kind-oudergesprekken en melden van absenties gebeurt via Parro. Parro is gekoppeld aan het ouderportaal van ParnasSys.

In de handleiding, die u hieronder kunt openen, worden de functies van Parro uitgelegd.

Via onderstaande buttons kunt u de app downloaden op uw telefoon:

U kunt Parro ook op de computer openen via onderstaande button. U gebruikt hiervoor dezelfde inloggegevens als voor het ouderportaal van ParnasSys.