PMM

Iedere school heeft ten minste één schoolcontactpersoon of interne vertrouwenspersoon. De contactgegevens van deze perso(o)n(en) zijn zichtbaar op de posters in de school en op de website.  Schoolcontactpersonen hebben voor hun taak een speciale opleiding gevolgd. Zij zijn toegankelijk voor alle betrokkenen bij de school. De taak van de schoolcontactpersoon beperkt zich tot het het luisteren naar een klacht, het doorverwijzen, controleren en bewaken of de klacht procedureel juist behandeld wordt. 

De schoolcontactpersoon/interne vertrouwenspersoon is gemakkelijk aanspreekbaar, zowel voor de leerlingen als voor hun ouders. Op de Klim-op zijn dit Renee van Kasteren en Diede Klanderman.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de klachtenregeling en het veiligheidsprotocol.

schoolcontactpersonen

pmm.deklim-op@cadansprimair.nl