AVG

Op onze school verwerken wij persoonsgegevens van u en uw kinderen. Cadans Primair is als bevoegd gezag wettelijk verantwoordelijk. Cadans Primair vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. We leggen u graag hieronder uit hoe wij met de persoonsgegevens van uw kind omgaan.

Bij het voeren van de leerlingenadministratie en het samenstellen van leerlingendossiers worden de bepalingen van de AVG in acht genomen. Zo zijn wij verplicht om jaarlijks uw handtekening te vragen om foto’s en filmmateriaal te gebruiken voor de website, nieuwsbrief etc. Aan ouders die op school activiteiten verrichten, zal uitdrukkelijk gevraagd worden vertrouwelijk om te gaan met informatie over school en leerlingen, waarover zij uit hoofde van hun participatie in onderwijsactiviteiten zouden kunnen beschikken. Binnen de school worden regelmatig foto’s genomen van activiteiten, die zo leuk zijn dat ze op foto’s worden vastgelegd. Met de beste bedoelingen zetten we die op Parro. Ook komt het voor dat er filmopnames gemaakt worden in het kader van professionalisering.