Schooltijden

Wij hanteren een continurooster. 

De kinderen hebben een half uur pauze en eten daarvoor in de groep met de leerkracht. Tijdens het eten staat de sociaal-emotionele en taalontwikkeling centraal.

Tijdens de pauze surveilleren leerkrachten ondersteund door vrijwillige krachten. Op deze wijze behouden we de structuur en rust van de dag en worden de kinderen door dezelfde mensen begeleid.Na een kwartier hebben de kinderen de keuze om buiten te blijven spelen of het tweede kwartier binnen de rust op te zoeken en daar een activiteit voor zichzelf te doen.

Voor alle kinderen van groep 1 tot en met 8 gaat ’s ochtends om 08:15 uur de deur open als teken dat iedereen naar binnen mag.

Om 08:30 uur gaat de zoemer als teken dat de les begint.De ochtendpauze is van 10:15-10:30 uur voor groep 1 t/m 8. Groep 1-2 speelt daarnaast ook nog op eigen geplande tijden buiten.

Onder downloads vindt u het plan continurooster op de Klim-op voor uitgebreidere informatie.

Schooltijden 

DagenTijden
Maandag08:30 tot 14:30
Dinsdag08:30 tot 14:30
Woensdag08:30 tot 12:30
Donderdag08:30 tot 14:30
Vrijdag08:30 tot 12:30