Schooltijden

Wij hanteren een continurooster. 

De kinderen hebben een half uur pauze en eten daarvoor in de groep met de leerkracht. Tijdens het eten staat de sociaal-emotionele en taalontwikkeling centraal.

Tijdens de pauze surveilleren leerkrachten ondersteund door vrijwillige krachten. Op deze wijze behouden we de structuur en rust van de dag en worden de kinderen door dezelfde mensen begeleid.

Voor alle kinderen van groep 1 tot en met 8 gaat ’s ochtends om 08:15 uur de deur open als teken dat iedereen naar binnen mag. De kinderen gaan zelfstandig naar binnen en kunnen in de klas aan de slag met een werkje en/of een praatje maken met klasgenoten of de leerkracht. 

Om 08:30 uur gaat de zoemer als teken dat de les begint. De ochtendpauze is van 10:15-10:30 uur voor groep 1 t/m 8. Groep 1-2 speelt daarnaast ook nog op eigen geplande tijden buiten.

 

Schooltijden 

Dagen Tijden
Maandag 08:30 tot 14:30
Dinsdag 08:30 tot 14:30
Woensdag 08:30 tot 12:30
Donderdag 08:30 tot 14:30
Vrijdag 08:30 tot 12:30