Visie

Elke school binnen Cadans Primair stelt zichzelf als opdracht dat ieder kind het maximale rendement uit zijn of haar mogelijkheden kan halen, doordat hij of zij het best mogelijke onderwijs krijgt. Dit past bij onze visie op kwaliteit. Kwaliteit heeft te maken met verwachtingen. Verwachtingen ten aanzien van welbevinden en verwachtingen ten aanzien van prestaties. 

Kwaliteit zit in het kind dat graag naar school gaat, steeds in ontwikkeling is en zichzelf kan zijn. 

Onze missie: 

“Krachtig onderwijs maken we samen”  

Krachtig onderwijs is betekenisvol onderwijs en gewoon goed onderwijs voor ieder kind. Dit realiseren we door samen met kinderen en ouders af te stemmen wat een kind nodig heeft om tot optimale ontwikkeling te komen. Door de deskundigheid van ouders en leerkrachten te koppelen bereiken we het maximale. Samen met het team van de Klim-op, onze omgeving en (externe) expertise waar nodig zorgen we ervoor dat het onderwijs past bij ieder kind. 

Op basisschool de Klim-op handelen we vanuit de kernwaarden: vertrouwen, eigenaarschap, nieuwsgierigheid en ontwikkeling die verweven zitten in onze visie en in ons onderwijs. 

Onze visie staat voor dat waar we trots op zijn en waar we met elkaar voor staan. We willen u uitnodigen om onderstaand uitklapmenu te bekijken, zodat we onze visie met u kunnen delen. 

Goed pedagogisch klimaat

Kinderen hebben plezier en voelen zich veilig op de Klim-op.

Betekenisvol onderwijs

Wij bereiden de kinderen voor op de maatschappij van de 21e eeuw, waar betrokkenheid, verantwoordelijkheid en samenwerken hoog in het vaandel staan.

Talentontwikkeling

Wij leggen de focus op talenten van kinderen en bouwen deze verder uit, hierdoor kunnen kinderen het beste uit zichzelf halen.

Passend onderwijs

Leerlingen krijgen onderwijs dat past bij hun onderwijsbehoeften.

Ouderbetrokkenheid

Er is een optimale samenwerking tussen ouders en school, waarbij de ontwikkeling en het welzijn van het kind centraal staan.

Professionele cultuur

Vanuit nieuwsgierigheid gaan wij de uitdaging aan om ontwikkelingen kwalitatief krachtig neer te zetten.

School en omgeving

Tijdens de samenwerking in de omgeving nemen wij onze expertise mee, bewaken wij onze identiteit en staan wij voor onze kernwaarden.