Communicatie

Transparante communicatie staat op onze school hoog in het vaandel. Waar nodig communiceren wij, wat er toe doet, met u als ouder. Op deze pagina kunt u meer lezen over hoe wij u als ouder voorzien van informatie.

  • Kind-oudergesprekken: Het kind, de ouders en leerkrachten voeren samen gesprekken over de ontwikkeling van het kind. Dit zorgt er mede voor dat de ontwikkeling zo optimaal mogelijk verloopt. Dit betekent dat in groep 3 t/m 8 alle kinderen 2 tot 3 keer per jaar worden uitgenodigd om samen met hun ouders op gesprek te komen. De gesprekken in groep 1-2 zijn alleen met de ouders. U als ouder mag zelf kiezen of uw kind in groep 1-2 aanwezig is. Onze visie is dat praten met kinderen het eigenaarschap vergroot en dat kinderen zich gehoord voelen door zowel school als ouders. Mocht u als ouder behoefte hebben aan een gesprek alleen met de leerkracht, dan is dit op iedere andere dag in het schooljaar mogelijk.
  • Portfolio: Het portfolio is een groeidocument van het kind, waarin de sociaal-emotionele ontwikkeling en talenten centraal staan. Samen met de leerkracht vult het kind het portfolio.
  • Ouderportaal: De digitale omgeving van uw kind waar de resultaten van de toetsen op ieder moment zichtbaar zijn voor ouders en kind. Ook staan hier de notities van de gesprekken met ouders en kinderen. Via het ouderportaal bent u iedere dag volledig op de hoogte van de leerprestaties van uw kind en bent u niet afhankelijk van een rapportperiode. Tevens vindt u in het ouderportaal onze digitale kalender.

    U kunt ouderportaal instellen als snelkoppeling op uw telefoon of tablet. Zo wordt het voor u een handige app.

  • Parro: Via de Parro app communiceert u, in een besloten omgeving, met de leerkracht(en) van uw kind(eren) en ziet ontvangt foto's en berichten van de groep van uw kind(eren) en/of van school. Het inschrijven voor de kind-oudergesprekken en melden van absenties gebeurt via Parro. Parro is gekoppeld aan het ouderportaal van ParnasSys. Op deze pagina leest u meer over Parro en treft u een handleiding waarin de functies van de app worden uitgelegd.

  • Nieuwsbrief: Elke twee weken ontvangt u als ouder de nieuwsbrief via Parro. 

  • Facebook: Via Facebook worden regelmatig foto’s en meldingen van activiteiten op school gedeeld. Houd u dan ook gerust onze pagina in de gaten.

  • Website: Via deze website informeren we ouders en andere belangstellenden over belangrijke zaken binnen de school. Alle documenten en formulieren die van belang zijn voor ouders, zijn op de website terug te vinden.